Question ilustration

Nayax är en betalningsleverantör för varuautomater och andra obevakade automater, vilket innebär att vi klarerar kontantlösa betalningstransaktioner på uppdrag av våra operatörer. Alla köp som görs på en maskin med Nayax kontantlös betalningsenhet kommer att visas på i ditt utdrag för kreditkortet som en Nayax-avgift.

Om avgiften du ser är mer än det angivna priset för produkten på maskinen, kan operatören ha lagt till en extra serviceavgift för kreditkortsköp. Eventuell tillkommande serviceavgift ska annonseras på maskinen, vanligtvis på ett klistermärke placerat på maskinen.

Ja, Nayax befordrar återbetalningar och kan göras på distans via vår Management Suite. Med Nayax kan verksamheten utfärda automatiserade återbetalningar på distans som skickas till konsumenter via Nayax mobilapp, Monyx Wallet.

Nayax hanterar återdebiteringar för sina operatörer, vilket besparar dig besväret med att kontakta emittenten.

Question ilustration
action / 9 - action, cancel, close, delete, exit, remove, x icon
action / 9 - action, cancel, close, delete, exit, remove, x icon
action / 9 - action, cancel, close, delete, exit, remove, x icon
action / 9 - action, cancel, close, delete, exit, remove, x icon