Privacy at Nayax

נאייקס ישראל בע”מ מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה אוגוסט 2023

מדיניות פרטיות זו מתייחסת למידע שאנו, בנאייקס ישראל בע”מ, אוספים, מעבדים ומשתפים, וכן היבטים נוספים המתייחסים להגנה על פרטיות המשתמשים שלנו. חברת נאייקס ישראל הינה חלק מקבוצת חברות נאייקס – הכוללת את חברת האם נאייקס בע”מ וחברות נוספות בקבוצת נאייקס בהווה ובעתיד (להלן ביחד: “נאייקס”). נאייקס ישראל מספקת שירותי סליקה עבור לקוחות עסקיים ומפעילי מכונות אוטומטיות, ומחזיקה ברישיון מספר 61214 למתן שירותים בנכס פיננסי, בפיקוח רשות שוק ההון ביטוח וחסכון. מדיניות פרטיות זו מתייחסת לאיסוף ועיבדו המידע על ידנו בקשר עם כלל השירותים והפעילויות של נאייקס ישראל (“השירותים“), לרבות באמצעות אתר האינטרנט: https://dually.co.il/, המופעל על ידי נאייקס, שירות לקוחות (טלפון, SMS וכו’), הליך זיהוי דיגיטלי של הכר את הלקוח ועוד.   עיקרי מדיניות הפרטיות:
 • אינך מחויב מכוח חוק לספק לנו כל מידע אישי אודותייך (כמוגדר להלן). שיתוף מידע אישי אתנו נעשה מרצונך החופשי בלבד, אולם ישנם שירותים שלא נוכל לספק לך ללא מידע כאמור.
 • באפשרותך לבקש לעיין, לשנות, ולמחוק מידע אישי שאינו מעודכן או מדויק, בהתאם לדין החל
 • אנו לא מוכרים, סוחרים או משכירים מידע אישי של משתמשים לצדדים שלישיים. אנו משתפים מידע אישי עם צדדים שלישיים רק לצורך מתן השירותים למשתמשים שלנו או בנסיבות מסוימות, כמפורט במסמך זה.
 • אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע לעיבוד מידע אודותיך, או אם מכל סיבה אחרת תרצה לפנות אלינו בקשר למדיניות פרטיות זו, אנא שלח לנו דוא”ל לכתובת: privacy@nayax.com.
 
 1. מהו מידע אישי, ואיזה מידע אישי נאייקס אוספת עליי?
 • “מידע אישי” משמעו כל מידע המזהה או עשוי לשמש כדי לזהות אדם, ובכלל זה, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת אימייל, פרטי חיוב וכדומה.
 • מידע שאינו אישי” משמעו מידע שאינו מזהה אדם פרטי, כגון נתונים טכניים המועברים על ידי מכשירו של המשתמש, מידע אגרגטיבי או סטטיסטי. הנתונים הללו אינם משמשים לזיהוי אנשים פרטיים.
 • נתונים אישיים משמשים רק למטרות מסוימות, כמפורט להלן.
 
המשתמשים והמידע שנאסף אודותיהם מטרות עיבוד המידע
לקוחות נאייקס ישראל
הצטרפות לקוחות לשירותים של נאייקס ישראל ו”הכר את הלקוח” (KYC) פרטי התקשרות על מנת לספק את השירותים ללקוחותינו (בתי העסק), בהתאם להסכם הסליקה, אנו אוספים את המידע הבא: פרטי קשר של איש הקשר הראשי של בית העסק, כתובת, מספר טלפון ודוא”ל, וכן מידע אודות חשבון הבנק אליו יועברו התשלומים. “הכר את הלקוח” בנוסף, על מנת לעמוד בהתחייבויות החוקיות שלנו למניעת הונאה והלבנת הון ומימון טרור, נאסוף גם מידע למטרות בדיקת “הכר את הלקוח” (KYC). מידע זה יכיל: מידע אודות הלקוח/בעלי השליטה (אם הלקוח הוא תאגיד), מספר מזהה (מספר דרכון, תעודת זהות או רישיון נהיגה), מידע פיננסי (מספר כרטיס אשראי ומידע בנקאי), תאריך לידה, ארץ מגורים, אזרחות, תפקיד, מידע ביומטרי הכולל תמונת פנים/וידאו, והעתק התעודה המזהה (כולל המידע הקיים בפנים כגון אזרחות, תאריך ומקום הוצאת התעודה, שמות הורים וכו’). כמו כן, במידה ואתה מבצע את הליך אימות “הכר את הלקוח” באמצעות קישור מיוחד שנשלח אליך, אנו גם אוספים בנוסף מידע אודות מיקומך ומטה-דאטה ממכשירך (לדוגמה, מערכת הפעלה, סוג מכשיר, מזה מכשיר ועוד). שים לב כי מידע זה עשוי להיות מועבר אלינו באמצעות פלטפורמה צד ג’ שמספקת לנו שירותי אימות מידע לצורך בדיקות ה- KYC. ראה מידע נוסף מטה בצדדים שלישיים אליהם אנו מעבירים את המידע. שים לב כי, קבוצת נאייקס אוספת מידע נוסף בקשר עם השירותים אותם מספקת ללקוחותיה, בין היתר שירותי ניהול מכונות אוטומטיות וטלמטריה, מידע אודות שירותים כאמור והמידע שנאסף בקשר עמם – מפורט במדיניות נאייקס: https://www.nayax.com/legal/nayax-general-privacy-policy/ ו/או בהסכם עיבוד המידע הרלוונטי שלך עם נאייקס.
 • על מנת לקלוט את הלקוחות למערכות נאייקס כלקוח פעיל.
 • על מנת לספק את השירותים ללקוחותינו.
 • על מנת לעמוד בדרישות הדין או רשות מוסמכת בקשר עם איסור הלבנת הון ומימון טרור.
 • על מנת לתקשר עם לקוחותינו בכל ענייני שירות לקוחות ותמיכה, להשיב לשאלות או הערות ולעזור בפתרון בעיות כלשהן.
   
צרכנים של לקוחות נאייקס ישראל
נאייקס ישראל מספקת שירותי סליקה ללקוחותיה העסקיים (בתי עסק ובעלי מכונות אוטומטיות וכו’). במידה וצרכן קצה משתמש באחד מהשירותים/מוצרים של בתי העסק ומשלם באמצעות פתרונות התשלום של נאייקס, אנו נאסוף מידע על אמצעי התשלום של צרכן הקצה. שים לב שאם אתה משתמש בכרטיס אשראי, אנו נשמור על חלק ממספר כרטיס האשראי שלך, כנדרש על פי הדין החל על ביצוע תשלומים בכרטיסי אשראי ובהתאם לתקן ה-PCI DSS, לרבות כנדרש על ידי סכמות כרטיסי האשראי. אנו אוספים מידע נוסף בנוגע לרכישה שלך, כגון פרטי המכונה שממנה רכשת, המוצרים שרכשת (בהתאם לבחירת בית העסק) והיסטוריית הרכישות שלך, סך סכום הקניה.
 • לספק ללקוחותינו את השירותים, ולאפשר לצרכנים לסלוק את אמצעי התשלום שלהם בעבור הטובין והשירותים המוצעים על ידי בתי העסק.
 • על מנת לתקשר עם לקוחותינו בכל ענייני שירות לקוחות ותמיכה, להשיב לשאלות או הערות ולעזור בפתרון בעיות כלשהן.
 • על מנת לשלוח אליך קבלה באמצעות הדוא”ל במידה ונרשמת לשירותי e-Receipt.
צרכנים המשתמשים בכרטיסי Pre-paid (כרטיס טעון מראש) אנו אוספים מידע נוסף על צרכנים המשלמים בכרטיסי Pre-paid הכולל: את שם הצרכן, כתובת האימייל, ומספר הטלפון. בנוסף, במידה וכרטיס ה-pre-paid סופק לצרכן על ידי מקום העבודה (כמו למשל כאשר המעסיק מספק לעובדיו כרטיס משולם מראש), אנו אוספים גם פרטי המעסיק/מנפיק ה-pre-paid.
קבלה אלקטרונית (eReceipt) אם צרכן נרשם לשירות קבלה אלקטרונית, בהתאם לדרישות בית העסק, אנו נאסוף מידע נוסף אודותיו, כגון כתובת האימייל, שם וכתובת.
מבקרים באתר
מידע במסגרת “צור איתנו קשר” אם אתה יוצר קשר איתנו באמצעות האתר  (לרבות באמצעות אמצעים נוספים כגון WhatsApp) לקבלת שירותי תמיכה, בירור על עיסקה או בנוגע לנושאים אחרים הקשורים בשירותים שלנו דרך “צור איתנו קשר” או “תמיכה” – אנו נאסוף את שמך המלא, כתובת האימייל ומספר הטלפון שלך, שם החברה שלך (אם רלוונטי), המדינה שלך, ותוכן ההודעה שלך.
 • להשיב לפנייתך.
 • לצרכים סטטיסטיים/אגרגטיביים לצורך שיפור השירות.
דיוור שיווקי אנו אוספים מידע אודות משתמשים שנרשמו לקבלת דיוור שיווקי, ניוזלטר, חומרים פרסומיים דרך האתר (או שהסכימו בכל דרך אחרת לקבל עדכונים ותכנים שיווקיים מנאייקס). מידע זה כולל: כתובת הדוא”ל, שם, שם החברה והמדינה. באפשרותך לבטל את רישומך בכל עת באמצעות בחירה באפשרות “הסרה” בגוף הדוא”ל הרלוונטי, או על ידי פנייה אלינו ישירות. אנו משתמשים במידע זה רק על מנת לספק לך את התכנים שנרשמת אליהם.
גולשים באתר ו-Cookies אנו משתמשים בקבצי עוגיות (Cookies) (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות לשיפור ביצועי האתר, אבטחת מידע, להציג לך תכנים ולזהות פעולות שביצעת באתר והעדפותיך. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך את כל התכנים באתר או חלקם. כאשר אתה מבקר באתר אנו אוספים את כתובת ה-IP שלך. אנו אוספים מזהים מקוונים נוספים באמצעות קבצי עוגיות המותקנים בדפדפן שלך. מידע שכזה כולל את סוג מערכת ההפעלה של המבקר, את סוג הדפדפן, תאריך ושעת הכניסה, נתוני שימוש באתר, פעולות המשתמש באתר, נתוני גלישה (כגון כתובות אתרים מפנים), שאילתות חיפוש, היסטוריית גלישה. אנו אוספים מידע זה למטרות הפעלה, אספקה, תחזוקה, הגנה, ניהול, התאמה אישית ושיפור האתר והשירותים שלנו והאופן שבו אנו מציעים אותם,  וכן לצורך ביקורת ומעקב של סטטיסטיקות שימוש וזרימת תנועה, ולגילוי בעיות טכניות ובעיות הונאה ואבטחה בקשר עם האתר ושירותים.
בנוסף, אנו עשויים להשתמש במידע אישי מסוים למניעת פעילויות שעשויות להיות אסורות או בלתי חוקיות, הונאה, מעילה, הפרות, גניבות זהות וכל סוג אחר של שימוש לרעה באתר או בשירותים, לאכיפת הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, וכן להגנה על אבטחתם או שלמותם של מאגרי המידע שלנו, האתר והשירותים שלנו, וכדי לנקוט באמצעי זהירות נגד חבות משפטית. לגבי מידע שאינו אישי – אנו נאסוף נתונים אגרגטיביים וסטטיסטיים או נתונים שהפכו לאנונימיים בכל דרך אחרת ונשתף עם צדדים שלישיים לפי שיקול דעתנו. מידע זה אינו כולל מידע אישי, ומשמש לפיתוח תכנים ושירותים.
 1. האם נאייקס תשתף את המידע האישי שלך? אנו משתפים מידע אישי אך ורק בכפוף לנסיבות מסוימות, כמפורט להלן:
 • אנו משתפים מידע אישי של צרכנים (מידע אודות עסקאות שבוצעו באמצעות נאייקס ישראל) עם ספקי שירותי סליקת כרטיסי אשראי לצורך עיבוד כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב בקשר עם השירותים שלנו ללקוחות ולצרכנים. לדוגמה עם חברת ש.ב.א. כמו, כן אנו משתפים מידע של הצרכנים עם בתי העסק (הלקוחות שלנו) על מנת לספק להם את השירותים. שים לב, נהלי הפרטיות והאבטחה של בתי העסק אינם חלק ממדיניות פרטיות זו, ונאייקס אינה אחראית על נהלי הפרטיות ואבטחה של לקוחותיה.
 • נאייקס עשויה להתקשר עם צדדים שלישיים המסייעים לנאייקס להפעיל את האתר והשירותים, לנהל ולהרחיב את העסקים שלה או לשרת אותך, וכן להתאים אישית את חווייתך מהשירותים, כגון במניעת הונאה, שירותי אחסון בענן, איסוף חיובים, שיווק, תחזוקה ושירותים טכנולוגיים. לדוגמה, אנו משתמשים ב- Au10IX כספק משנה שלנו לצורך ביצוע אימות בדיקות הכר את הלקוח. מידע נוסף לגבי ספק זה ניתן למצוא כאן.
 • אנו משתפים מידע עם חברות אחרות בקבוצת נאייקס, לרבות חברות בנות.
 • במידה שאתה משתמש בכרטיס Pre-paid בעת שימוש בשירותים שלנו, אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם המעסיק שלך. שים לב שבמקרה כזה, אנו מעבדים מידע אישי מטעם לקוחותינו (כלומר: המעסיק שלך), והשימוש שלך בשירותים יהיה כפוף למדיניות המעסיק שלך.
 • לצורך עמידה בדרישה משפטית/חוקית, לצורך הגנה על האינטרסים החיוניים שלך או על האינטרסים החיוניים של אנשים אחרים, לצורך הגנה על שלמות מאגרי המידע שלנו או השירותים, כדי לנקוט באמצעי זהירות נגד חבות משפטית.
 • במקרה של מיזוג ורכישה עם חברה נוספת. במקרה כזה, החברות המתמזגת או החברה הרוכשת תקבלנה על עצמן את הזכויות והחובות כמתואר במדיניות פרטיות זו.
 1. האם נאייקס תעביר מידע אישי מחוץ לגבולות ארץ ישראל?
נאייקס היא חברה גלובלית עם משרדים בכל רחבי העולם. מאגרי המידע שלנו ממוקמים כיום בגרמניה, ישראל ובארה”ב. חלק מפעילות העיבוד שלנו מתבצעת בישראל. כל העברה של מידע אישי אל מחוץ לישראל תיעשה על פי החוק החל או בדרך אחרת על ידי יישום של אמצעי הגנה מתאימים בכדי להבטיח את ההגנה על זכויות המשתמשים שלנו.  
 1. כיצד אוכל לממש זכותי לעיין ולתקן את המידע אודותי
את/ה רשאי/ת לעיין במידע אישי אודותיך. תוכל/י לעשות זאת על ידי משלוח בקשה לעיון במידע בהתאם לדין החל לכתובת privacy@nayax.com במידה ומידע אישי אודותיך אינו מדויק או מעודכן, אנא עדכן אותנו על ידי שליחת דוא”ל בנושא, לצוות הפרטיות שלנו לכתובת: privacy@nayax.com
 1. גיל האתר שלנו והשירותים מיועדים לקהל כללי שאינו מכוון לאנשים מתחת לגיל 16 או גיל מינימלי אחר רלוונטי לצורך מתן הסכמה לעיבוד מידע אישי בתחום השיפוט הרלוונטי. אנו לא אוספים או מבקשים ביודעין מידע אישי מאנשים מתחת לגיל 16. אם מגיעה לידיעתנו העובדה שאדם מתחת לגיל 16 סיפק לנו מידע אישי, אנו מוחקים את הנתונים הללו ממאגר המידע שלנו.
 2. אבטחת מידע נאייקס ישראל מחויבת לסטנדרטים גבוהים, לרבות בהטמעת מערכות ונהלים עדכניים, לצורך שמירה על אבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על  המידע שהחברה אוספת. נתוני כרטיסי האשראי מעובדים ונשמרים על ידנו בהתאם לתקן ה-PCI-DSS.
 3. כמה זמן אנו שומרים מידע? למעט אם הורית לנו אחרת, ובכפוף לדין החל, אנו מחזיקים את המידע הנאסף על ידינו לפרק זמן הנדרש לנו לצורך אספקת השירותים, עמידה בהתחייבויות חוקיות, פתרון מחלוקות ואכיפת ההסכמים שלנו, ככל שהדבר רלוונטי.
 4. שאלות בנוגע לפרטיות אם יש לך שאלות בענייני פרטיות, אנא שלח לנו דוא”ל לכתובת: privacy@nayax.com, תוך ציון השירות ובית העסק הרלוונטי בו בוצעה העסקה (ככל שרלוונטי).
 5. שינוי תנאי מדיניות הפרטיות
אנו רשאים, בכל זמן ומעת לעת, לשנות את מדיניות הפרטיות הזו. שינויים במדיניות פרטיות זו יפורסמו באתר ויהיו בתוקף החל מהמועד שבו יפורסמו באתר.
 1. צור קשר אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לנושאים הנוגעים בפרטיותך ו/או באיסוף מידע על ידנו, באפשרותך לפנות אלינו בדרכים הבאות: דוא”ל למחלקת הגנת הפרטיות שלנו בכתובת privacy@nayax.com או באמצעות דואר רגיל לכתובת: נאייקס בע”מ רחוב אריק איינשטיין 3, הרצליה 4659071, ישראל.
 
action / 9 - action, cancel, close, delete, exit, remove, x icon
action / 9 - action, cancel, close, delete, exit, remove, x icon
action / 9 - action, cancel, close, delete, exit, remove, x icon
action / 9 - action, cancel, close, delete, exit, remove, x icon